Ιστορικό αφιέρωμα: η ίδρυση της Ναυτικής Αεροπορίας

deepred001

farmancpa77

Στη παραπἀνω φωτογραφία απεικονίζεται η πτήση του Δ. Καμπερού στις 1η Μαίου του 1912 στην περιοχή Champagne της Γαλλίας.

Το 1911 η Ελληνική Κυβέρνηση ανέθεσε σε Βρετανούς και Γάλλους αεροπόρους τη δημιουργία της Ελληνικής Αεροπορικής Υπηρεσίας. Τον Μάιο του 1911 κατέφθασε στην Ελλάδα η βρετανική αποστολή πρώτη και έναν μήνα αργότερα η γαλλική αποστολή. Έξι συνολικά Αξιωματικοί στάλθηκαν στη Γαλλία για να εκπαιδευτούν ως χειριστές αεροσκαφών, ενώ ταυτόχρονα παραγγέλθηκαν τα πρώτα τέσσερα πολεμικά αεροπλάνα Henry Farman, με κινητήρα Gnome των 50 ίππων. Τα αεροπλάνα έφθασαν στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1912 με ρωσικό πλοίο. Τα αεροπλάνα ονομάστηκαν: Δαίδαλος, Αετός, Γυψ και Ιέραξ.

Τον Νοέμβριο του 1912 έγινε με επίσημο τρόπο η ένταξη του πρώτου υδροπλἀνου που παραγγέλθηκε ειδικά για το Ναυτικό. Το διπλάνο με πλωτήρες ονομάστηκε «Ναυτίλος» και ήταν εφοδιασμένο με συσκευή ρίψης βομβών. Το συγκεκριμένο αεροπλάνο εἰχε 100 ίππους και ήταν γαλλικής κατασκευής (Astra Hyrdoplane).

Λίγο αργότερα, στις 8 Φεβρουαρίου του 1912 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση από τον Εμμανουήλ Αργυρόπουλο στην ελληνική επικράτεια με το αεροπλάνο Nieuport των 50 ίππων. Στη δεύτερη πτήση που εκτέλεσε ο Αργυρόπουλος την ίδια μέρα, πέταξε με τον τότε πρωθυπουργό της χώρας Ελευθέριο Βενιζέλο. Τρείς μήνες αργότερα, στις 13 Μαϊου 1912 ο Υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποίησε με το πρώτο στρατιωτικό αεροπλάνο τύπου Henry Farman την πρώτη πτήση του στην Ελλάδα και στη συνέχεια συμμετείχε στα πρώτα μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια.

Τον Ιούνιο του 1912 είχε αρχίσει ήδη να μελετάται η δημιουργία Ναυτικής Αεροπορικής Υπηρεσίας, ο Καμπέρος τοποθετώντας πλωτήρες μετάτρεψε το πρώτο Henry Farman («Δαίδαλος») σε υδροπλάνο και πέταξε με μέση ταχύτητα 110 χλμ. την ώρα, επιτυγχάνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Στο ίδιο έτος δημιουργείται η Ναυτική Αεροπορική Συνεργασία.

Κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων του 1912 έως 1913, η Μοίρα Ζ του ανεπίσημου Ναυτικού Αεροπορικού Σώματος, εκτελούσε επιδρομές στη μεθόριο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανθυποβρυχιακές έρευνες και προσβολές στόχων ζωτικής σημασίας, ενώ εμπλέκονταν παρἀλληλα και σε πλήθος αερομαχιών. Η Μοίρα Ζ ήταν εξοπλισμένη με υδροπλάνα. Η πρώτη πτήση ναυτικής συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου του 1913 με τον Υπολοχαγό Μουτούση και τον Σημαιοφόρο Μωραϊτίνη πάνω από τα στενά του Ελλησπόντου. Το αεροπλάνο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το «Ναυτίλος» και η πτήση έγινε μετά από πολλές και επίπονες προσπάθειες. Κατά τη διάρκεια της πτήσης έριξαν χειροβομβίδες κατά αγκυροβολημένων τουρκικών πολεμικών πλοίων.

Ο Ναύαρχος Π. Κουντουριώτης έστειλε στην Αθήνα το παρακάτω τηλεγρἀφημα σχετικά με την παραπάνω ναυτική πολεμική αποστολή:
«Υπουργείον Ναυτικών
Αθήνας
Υδροπλάνον Στόλου Ναυτίλος, εφ ού επέβαινεν ο αεροπόρος υπολοχαγός Μουτούσης και ως ναυτικός παρατηρητής ο σημαιοφόρος Μωραϊτίνης, μετεωρίσθη από Μούδρου 9ην πρωίας. Ο Ναυτίλος ανήλθε μέχρις ύψους 1200 μέτρων και αφού υπερέβη την Ευρωπαϊκήν ακτήν των Δαρδανελλίων κατηυθύνθη εις Ναγαράν.
Αυτόσε εξετέλεσεν ολόκληρον στροφήν και μετά την τελείαν αναγνώρισιν των εκεί ευρισκομένων πλοίων, έβαλε κατ αυτών δύο χειροβομβίδας ως και ετέρας δύο κατά των οχυρωμάτων. Ο Ναυτίλος εκανονιοβολήθη υπό πυροβολαρχίας πεδινού πυροβολικού, ως και από τμήματος πεζικού και εκ των πλοίων, ανεπιτυχώς υφ όλων, προσεθαλασσώθη δε την 11.20′ παρά την Ίμβρον μετά πτήσιν δύο ωρών και είκοσι λεπτών πρώτων λίαν επιτυχή.
Αρχηγός Στόλου Αιγαίου
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ»

Η Ναυτική Αεροπορική Συνεργασία, αλλάζει ονομασία το 1914 σε Σώμα Αεροπόρων Βασιλικού Ναυτικού.

Σαν σήμερα, εν μέσω του Εθνικού Διχασμού, της μεγαλύτερης νεοελληνικής διχόνοιας, ιδρύεται επίσημα το Ναυτικό Αεροπορικό Σώμα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνἀμεων. Στις 12 Οκτωβρίου του 1916, η προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης υπό την ηγεσία του Ελευθέριου Βενιζέλου, αποφάσισε την ίδρυση Ναυτικού Αεροπορικού Σώματος με διάταγμα το οποίο προέβλεπε την κατάταξη σ’αυτό και πολιτών με πτυχίο αεροπόρου. Το μέτρο αποσκοπούσε στην ἀμεση ενίσχυση των ναυτικών αεροπορικών δυνάμεων της πατρίδος μας.

kampero01

Ο Δ. Καμπερός το 1912, στον Ζωολογικό Κήπο της Αθήνας


Comments are closed.